Startseite Powrót Home

Literatur, Literatura, Literature

Poz. 1   L.D. Landau, E.M. Lifszyc „krótki kurs fizyki teoretycznej” – Tom 1 – MECHANIKA - ELEKTRODYNAMIKA

Poz. 2   W.B. Bierestecki, E.M. Lifszyc, L.P. Pitajewski „Relatywistyczna teoria kwantów” część I

Poz. 3   E.M. Lifszyc, L.P. Pitajewski „Relatywistyczna teoria kwantów” część II

Poz. 4   L.D. Landau, E.M.Lifszyc "TEORIA POLA"

Poz. 5   Capp Colin   "Formy Chaosu"

Poz. 6    Józef Gelbard  "Wszechswiat grawitacji dualnej"

Poz. 7    Michael Gryziński "Sprawa Atomu"