Powrót
Analiza ilorazu z "Wykresu nr 1".
We wzorze na siłę grawitacji można wydzielić natępujacy iloczyn, którego wartość jest stała dla okreslonego pierwiastka.

Wykres nr 2 przedstawia wynik obliczeń dla ilorazu Gz dla z zmieniającego się od 1 do 105 przez G82 czyli przez Gz dla ołowiu.
"Mm" jest masą molową w kg pierwiastka o liczbie atomowej "Z".

Gz/G(Pb)

Wykres nr 2


Wykres nr 2 jest prawie identyczny z wykresem nr 1 ze strony "Obliczenia".
Wartość wyrażenia Gz jest prawie taka sama dla różnych ciężkich pierwiastków (z > 32). Wartość wyrażenia Gz ma zatem decydujący i ostateczny wpływ na różnice w sile grawitacji między różnymi lekkimi pierwiastkami a ciężkimi. Wielkość liczbowa zmiennej Io we wzorze nr 3 lub 2 decyduje wprawdzie o bezwzglęndej wartości siły grawitacji dla mas jednostkowych, ale za różnice siły grawitacji dla różnych pierwiastków odpowiadają ich właściwości wyrażone poprzez wartość liczbową tej zmiennej Gz.