powrot

Elektrodynamika Webera - Maxwella


Całą elektrodynamikę elektrotechniki można wyrazić jednym trójwymiarowym (!) równaniem falowym (1),
jak poniżej (niestety tylko w języku angielskim):
Praca na platformie www