Powrót

Masa

Nasze obserwacje związane z masą i materią są konsekwencją naszego ruchu z prędkością światła
i tym, że wszystko we Wszechświecie jest tylko falami elektromagnetycznymi.
Dla obserwatora nie należącego do naszego Wszechświata masa nie byłaby osobnym i rzeczywistym bytem.
Ten obserwator mółgłby tylko stwierdzić promieniowanie gamma o bardzo dużej energii.
Dla mnie są to stojące fale elektromagnetyczne, w których pola elektryczne i magnetyczne są zgodne w fazie
a nie jak w biegnącej fali elektromagnetycznej przesunięte o 90o, co wyrażam dwoma funkcjami tego samego kąta,
sin() dla jednego pola i cos() dla drugiego. Tylko przy takim założeniu suma energii obu pól jest stała w każdej chwili czasu
i nigdy nie jest równa zeru. Materia i jej masa są dla nas bytem realnym, ale w rzeczywistości są tylko iluzją
i jednocześnie jest ona manifestacją naszej energii elektromagnetycznej.
Z równania Einsteina na energię wynika to wprawdzie, ale ten konieczny
krok, aby taki wniosek z niego wyciągnąć, nie udał się do tej pory nikomu.
Żaden  naukowy autorytet nie odważył się na to przez ponad 100 lat!
Znalazłem poniższy wzór na gętość energii promieniowania wytwarzanego przez Słońce (Is) na jego powierzchni.

Gętość energii Gętość energii na powierzchi Słońca.
Zastąpienie w tym wzorze masy jednego Protonu mp masą Elektronu me i podzielenie przez 8Π daje gęstosć energii promieniowania na orbicie Ziemi wokoł Słońca.

Gdzie:

Wymiary Protonu Wymiary Protonu

Gętość energii bez Lambda Gętość energii na powierzchi Słońca po podstawieniu wymiarów Protonu

Jest to bardzo dziwna zależność, bo nie ma nic wspólnego z masą i rozmiarami Słońca i tym samym zaprzecza uznanym przez świat nauki poglądom na temat wytwarzania energii przez gwiazdy. Występuje tu gęstość energii protonu, jeżeli założę, że proton to kostka sześcienna o krawądzi równej promieniowi protonu i iloraz siły grawitacji pomiędzy dwoma protonami do siły ich odpychania elektrostatycznego. Założyłem, że promień protonu równy jest długości fali elektromagnetycznej o energii odpowiadającej energii wewnętrznej protonu (według ogólnie przyjętych poglądach). Wzór ten można przekształcić tak, aby znaleść masę protonu mp w zależności od gęstości energii promieniowania wysyłanego przez Słońce.

Masse von Proton Masa Protonu

Czy jest to zależność prawdziwa tylko w naszym Układzie Słonecznym? Jeżeli nie, to masa zależna jest od gęstości energii danej gwiazdy wytwarzanej na jej powierzchni. Oznacza to, że gwiazdy wytwarzające więcej energii od Słońca powodują zwiększenie masy całego układu planetarnego - mają większą masę. Czy jest to ta właśnie poszukiwana przez nas ciemna materia? Moje obliczenia potwierdzają z dużym prawdopodobieństwem tą tezę.