Hamburg  1.12.2013

 Nowa elementarna  teoria  grawitacji


O skondensowanej treści

 Wstęp
 Nowy wzór
 Obliczenia
 Wzór ogólny
 Pozostałe oddziaływania
 Wszechświat
 Masa
 Czas
 Loty kosmiczne
 Cząstki elementarne (ładunek?)
 Stałe fizyczne
 Autor
 Literatura
 Teoria pola grawitacyjnego  Modyfikacje pola
 Błędy teorii
 Nowe zależności (równania)
Kontakt