Powrót

Wstęp

     Strona ta jest stale modyfikowana i optymalizowana i zawiera powyżej ukryte teksty.

Tutaj poniżej można prześledzić pod pierwszą i drugą wersją tej strony, jak w czasie rozwijała się moja teoria i model siły grawitacji.
Pierwsza wersja wstępu
Druga wersja wstępu

To jest nowa trzecia wersja wstępu do mojego Wszechświata.

„Bezmyślny szacunek dla autorytetu jest największym wrogiem prawdy.“

Albert Einstein

Czasami udaje się opisać dany proces badany przez fizyków kilkoma wzorami.
Przyjęcie jednego z nich i odrzucenie innych zubaża fizykę i prowadzi do jednej
i jedynej interpretacji rzeczywistości a tym samym uniemożliwia poznanie prawdy o Wszechświecie.

W pracy tej przedstawiłem inny wzór (wzory) na siłę grawitacji z którego mogłoby wynikać,
że ma ona jakiś związek z obecnoscią Neutrin we Wszechświecie.

Z tego nowego wzoru dającego te same rozwiązanie, jak ze wzoru Newtona, wynika, że stała grawitacji zależy od
zarówno gestości energii neutrin jak i przekroju czynnego na oddziaływanie neutrin z materią
(czyli od prawdopodobieństwa tego odziaływania neutrin z materią).

Bardzo dużego znaczenia nabrała w mojej pracy (o grawitacji, o elektrowniach jądrowych, o procesach zachodzących w gwiazdach)
poniższa reakcja Antyneutrina Elektronowego z Protonem, w której powstają Neutron i Antyelektron (Pozyton)

Proton zamienia się w Neutron

Decydująca reakcja dla zrozumienia grawitacji, podstaw procesów zachodących w gwiazdach i promieniowania w elektrowniach jądrowach i ich otoczeniu