Zacznę od grawitacji na Ziemi.

 

Aby się od nie oddalić muszę osiągnąć pierwszą prędkość kosmiczną, której wartość przy Ziemi wynosi 7912 m/s

Z tą prędkością v ok. 8 km/s muszę się poruszać przy samej ziemi, aby na nią nie spaść.

 

Poniżej podaję przykład dla Ziemi poruszającej się na orbicie wokół Słońca,

bardzo ważny dla zrozumienia moich wywodów.

Ziemia porusza się na tej orbicie z prędkością u ok 30 km/s

(COBE potwierdził to też, bo z pomiarów wynika dla tego ruchu też mały efekt doplera.

COBE znajdował się na orbicie krążąc wokół Ziemi i dlatego jego pomiary są dokładniejsze,

 jeżeli chodzi o nasz ruch w przestrzeni galaktyki)

 

Jeżeli COBE miał masę m i poruszał się z prędkością u wokół Słońca,

to jego pęd względem Słońca wynosi  „m u”.

Aby oderwać się od Ziemi musiał COBE przyspieszyć swój ruch o v czyli 8 km/s,

tak aby zwiększyć swoją energię o energię wiązania z Ziemią wynoszącą E = m u v.

A skąd się to wzieło?

Jego energia w ruchu wokół Słońca (kinetyczna) wynosi obliczona poniżej

 

E = ˝ m (u + v)2

E =˝ m (u2 + 2 u v + v2) = ˝ m u2 +  m u v + ˝ m v2

 

Tą energię „m u v” nazwałem energią wiązania jakiegoś ciała z Ziemią,

bo po oderwaniu się od niej nigdy ono na nią nie spadnie.

 

Jeżeli prędkość u jest dużo większa od v to ten ostatni wyraz mogę pominąć.

Już dla u = 30 km/s jest on przy v = 8 km/s ok 7,6  razy mniejszy.

 

Przechodzę do Elektronu na Ziemi.

Taki Elektron leży sobie na Ziemi a Ziemia pędzi sobie z prędkością światła c

w przestrzeni euklidesowej 3D razem z całym naszym Wszechświatem.

Jego energia wiązania z Ziemią wynosi jak poniżej:

 

E = m c v

Dla

m = 9,11E-31 kg

c = 299792458 m/s

v = 7912 m/s

energia wiązania

[m] = kg

[c] = m/s

[v] = m/s

"E" w J czyli N m

E = m c v

9,1093837015E-31

2,99792458E+08

7,912E+03

2,160707488720E-18

 

 

 

 

"E" w eV

 1eV =

1,602176634000E-19

J

 

13,486

 

Nadając elektronowi prędkość o ok. 60 m/s większą, czyli 7972 m/s otrzymuję dokładnie energię 13,6 eV.

Taką samą więc jak na poniższej stronie została obliczona, czyli 13,6 eV jako energia jonizacji wodoru:

http://www.if.pw.edu.pl/~wolinski/fiz2/AW14_ATOM_WODORU.pdf

 

Cała ta teoria o budowei atomu wodoru i ruchu Elektronu wokół jądra (Proton) jest bardzo ładnie zbudowana,

ale czy  odpowiada ona rzeczywistości we Wszechświecie?