Powrót

Prawdziwa natura grawitacji. (13.03.2020)

Tutaj poniżej można prześledzić pod pierwszą i drugą wersją tej strony, jak w czasie rozwijała się moja teoria i model siły grawitacji.
Pierwsza wersja
Druga wersja

Poniższy wzór wydedukowałem, po zapoznaniu się z tzw. oddziaływaniem słabym. Grawitacja jest rodzajem oddziaływania związanym z oddziaływaniam słabym (a raczej jego skutkiem) i związana jest z poniższą reakcją Antineutrina elektronowego z Protonem, przy czym powstaje w tej reakcji Neutron i Pozyton.

Proton zamienia się w Neutron

Decydująca reakcja dla zrozumienia grawitacji

Bazując na tej powyższej reakcji udało mi się wyprowydzić poniższy wzór.
Ta nowa strona wyjaśnia bliżej ten poniższy wzór na siłę grawitacji,
a także pochodzenie liczb i ich wartości i jeszcze dużo więcej.
Najważniejsze w tym jest, że prawie cały pęd tego Neutrina przechodzi na jądro atomu.
Mamy tu do czynienia ze zderzeniem nieelastycznym.

Siła grawitacji

Wzór nr. 1.


Poniżej wyjaśnione jest znaczenie tych zmiennych, występujących we wzorze nr 1.
F - siła grawitacji w [ N ] (Newton)
σ - przekrój czynnny na tą reakcję
In - gęstość energii Antineutrin elektronowych (o energii > 1,8 MeV)
N1 - całkowita ilość nukleonów w pierwszym ciele
N2 - całkowita ilość nukleonów w drugim ciele

A = 1 m2
σ = 6,3 10-48 m2
In = 2,921213972 10-17 N/m2
N1 = M1/u
N2 = M2/u
u = 1,6605390666 1027 kg (Według tabeli CODATA z roku 2018)

Jedna z zapomnianych teorii grawitacji tłumacząca grawitację jako efekt ciśnienia wywołanego przez jakieś cząstki bombardujące ze wszytkich stron dwa ciała oddziaływujące grawitacyjnie powinnna być jeszcze przemyślana (Le Sage), gdyż bardzo pasuje do mojego równania. Cząstkami tymi nie są Grawitony lecz Antyneutrina. Na innch stronych (de, en) można dużo wiącej na ten tamat przeczytać.
Znajdujemy się w morzu Neutrin np. promieniowaniu Neutrin z Wielkego Wybuchu powinna odpowiadać obecnie temperatura 1,945 °K
(Temperaturze tej odpowiada gęstość energii (ciśnienie) około 1,08 10-14 J/m3 (N/m2) tylko dla Neutrin, o czym można się dowiedzieć czytając poniższą stronę.
Kosmiczne tło Neutrin

Dopiero obliczenie gęstości energii Antyneutrin elektronowych o energii większej od 1,8 MeV pochodzących z Wielkiego Wybuchu dające wynik ok. 3 10-17 N/m2 byłoby potwierdzeniem poprawności mojego modelu grawitacji.